HLR gruppen – Utbildning inom hjärt-lungräddning på arbetsplatsen

Att ha kunskaper inom HLR är viktigt, och de flesta bör gå en sådan kurs. Genom att låta anställda gå en HLR utbildning kan man göra arbetsplatsen säkrare för alla som vistas där, såväl anställda som eventuella kunder, besökare eller patienter. Vilka är HLR gruppen? HLR gruppen består av brandmän och sjuksköterskor som erbjuder utbildningar … Läs mer