Vad är en entreprenör och hur blir man en?

Vill du bli entreprenör? I denna artikel berättar vi vad det är, vad det innebär och hur du gör för att bli entreprenör.

Vad är en entreprenör?

En entreprenör är en person som driver och tar ansvar för en affärsverksamhet, vanligtvis med målet att tjäna pengar eller uppnå andra mål som att skapa social eller miljömässig nytta.

En entreprenör tar ofta risker genom att investera sina egna pengar och/eller tid i en affärsidé eller ett projekt. Personen i fråga är vanligtvis involverad i alla aspekter av verksamheten, från idéutveckling och finansiering till marknadsföring och försäljning.

En entreprenör behöver ofta ha ett starkt entreprenörskap och företagsanda för att kunna driva sin verksamhet framåt och hantera utmaningar och risker. Entreprenörer kan också bidra till ekonomisk utveckling genom att skapa nya jobb och stimulera innovation och konkurrens.

Kan också vara en inställning

Entreprenörskap kan också avse en generell mentalitet eller inställning till affärsmöjligheter, innovation och kreativitet. En entreprenöriell inställning kan vara värdefull inom många olika sammanhang, inklusive företagande, sociala entreprenörskap, ideella organisationer, forskning och utveckling samt i karriärer där det krävs kreativt tänkande och problemlösning.

Vad gör en entreprenör?

Vad en entreprenör gör kan givetvis variera mycket beroende på vilken typ av verksamhet hen driver.

Ofta är det en person som har en central roll i verksamheten från första början. Inte sällan är det också den enda personen som arbetar i företaget under dess första tid på marknaden.

Därför är en entreprenör ofta ”allt i ett” – VD, säljare, inköpsansvarig, redovisningsansvarig. Så småningom när företaget kan anställa så är denna person också ofta personalchef.

Entreprenörer kan lyckas bättre och snabbare genom att outsourca vissa av uppgifterna för att få tid till kärnverksamheten. Till exempel kan redovisningen läggas på en redovisningsbyrå.

Hur mycket tjänar en entreprenör?

Det finns ingen fast lön eller inkomstnivå för entreprenörer eftersom det beror på flera faktorer. Inte minst beror det på vilken typ av verksamhet de driver, hur länge den har varit i drift, hur stor verksamheten är och – framförallt – hur framgångsrik den är.

När en entreprenör startar en ny verksamhet, är det vanligt att hen inte tjänar några pengar alls under de första månaderna eller åren eftersom det ofta krävs en betydande investering av tid, pengar och energi för att bygga upp verksamheten och marknadsföra den till potentiella kunder.

Många entreprenörer kan också ta ut en lägre lön under de första åren för att investera mer pengar i verksamheten och säkerställa dess framgång på lång sikt.

Om en entreprenör har lyckats bygga en framgångsrik verksamhet, kan hen kanske ta ut en hög lön eller utdelningar från vinsten i verksamheten. Detta kan vara ett betydligt högre belopp än vad man skulle tjäna genom att ha en vanlig anställning med fast lön. Det är dock viktigt att notera att en högre inkomst också innebär högre ansvar och risk eftersom entreprenören själv är ansvarig för allt i verksamheten.

Vilka karaktärsdrag kännetecknar en entreprenör

Entreprenörskap är en mycket diversifierad företeelse och det finns inte en enda mall som passar alla entreprenörer. Men här är några karaktärsdrag som ofta förknippas med entreprenörer:

 1. Kreativitet: Entreprenörer är ofta mycket kreativa och har förmågan att tänka utanför boxen för att hitta innovativa lösningar på problem.
 2. Risktagande: Entreprenörer tar ofta risker, till exempel att investera egna pengar eller starta en verksamhet utan någon garanti för framgång.
 3. Självständighet: Entreprenörer är ofta självständiga och har förmågan att ta egna beslut utan att behöva följa en hierarkisk struktur.
 4. Entusiasm: Entreprenörer är ofta mycket entusiastiska och passionerade om sin affärsidé eller verksamhet, vilket ger dem motivation att arbeta hårt för att uppnå sina mål.
 5. Flexibilitet: Entreprenörer är ofta flexibla och kan anpassa sig till förändringar i marknaden eller omständigheterna för att fortsätta växa och utvecklas.
 6. Tålmodighet: Entreprenörer är ofta tålmodiga och förstår att framgång tar tid och kräver uthållighet och hårt arbete.
 7. Förmåga att hantera osäkerhet: Entreprenörer är ofta bra på att hantera osäkerhet och förändringar i marknaden, och är inte rädda för att pröva nya idéer eller göra förändringar för att förbättra sin verksamhet.

Det är viktigt att notera att dessa karaktärsdrag inte är absoluta, och att det finns många olika typer av entreprenörer med olika personligheter och bakgrunder.

Hur blir man en entreprenör?

Att bli en entreprenör kan innebära att starta ett eget företag eller att vara involverad i andra typer av entreprenöriella aktiviteter.

Här är några steg som kan hjälpa dig att bli en entreprenör:

 1. Utveckla en affärsidé: Identifiera ett behov eller en möjlighet i marknaden och utveckla en affärsidé som kan tillfredsställa behovet eller ta till vara på möjligheten.
 2. Utforska marknaden: Utforska din målmarknad och konkurrenterna för att bättre förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar i din bransch.
 3. Skapa en affärsplan: Skapa en affärsplan som beskriver din affärsidé, målgrupp, finansiering, marknadsföring och försäljningsstrategi.
 4. Skaffa finansiering: Få finansiering för att starta din verksamhet genom att söka efter investerare, ta ett lån eller använda dina egna besparingar.
 5. Starta din verksamhet: Registrera ditt företag och börja sälja dina produkter eller tjänster.
 6. Bygg ett nätverk: Bygg ett nätverk av affärskontakter, mentorskap och partnerskap som kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.
 7. Lär dig och väx: Fortsätt att lära dig och växa som entreprenör genom att ta kurser, delta i evenemang och konferenser, och lära av andra entreprenörer och experter.

Tips – Om du inte själv vill behöva utveckla en produkt eller tjänst kan du arbeta med affiliatemarknadsföring. Då får du provision på andra företags försäljning.

Det är viktigt att notera att att bli en entreprenör kan vara utmanande och kräva hårt arbete och tålamod. Det kan också innebära att ta risker och acceptera misslyckanden som en del av processen att lära sig och växa.

Sammanfattning

En entreprenör är en person som driver en affärsverksamhet med målet att tjäna pengar eller uppnå andra mål som att skapa social eller miljömässig nytta. Detta innebär att entreprenören tar ofta risker genom att investera egna pengar och/eller tid i en affärsidé eller ett projekt och är vanligtvis involverad i alla aspekter av verksamheten.

Karaktärsdrag som ofta förknippas med entreprenörer inkluderar kreativitet, risktagande, självständighet och, just det, entreprenörsanda.

Det finns ingen fast lön eller inkomstnivå för entreprenörer eftersom det beror på flera faktorer, inklusive vilken typ av verksamhet de driver, hur länge de har varit i drift och hur stor deras verksamhet är och i slutändan hur framgångsrik den är.

Lycka till med din satsning!

Lämna en kommentar