HLR gruppen – Utbildning inom hjärt-lungräddning på arbetsplatsen

Att ha kunskaper inom HLR är viktigt, och de flesta bör gå en sådan kurs. Genom att låta anställda gå en HLR utbildning kan man göra arbetsplatsen säkrare för alla som vistas där, såväl anställda som eventuella kunder, besökare eller patienter.

Vilka är HLR gruppen?

HLR gruppen består av brandmän och sjuksköterskor som erbjuder utbildningar inom hjärt-lungräddning, första hjälpen och hjärtstartare. De vänder sig till företag och kommer ut till arbetsplatsen för att utbilda. Alla på HLR gruppen är certifierade instruktörer, med utbildning och certifiering från HLR-rådet. De använder sig utav de bästa produkterna samt de senaste teknikerna i utbildningen.

HLR gruppen har som mål att vara ett självklart val inom HLR och första hjälpen utbildningar, att ha kvalitet och professionalitet som signum och att kunna erbjuda sina utbildningar till konkurrenskraftiga priser.  

HLR utbildningar

Det finns ett flertal olika utbildningar att välja på hos HLR gruppen: Barn HLR, HLR utbildning, HLR utbildning med hjärtstartare och HLR utbildning med första hjälpen. Det går även att anpassa utbildningen efter stora grupper, med flera instruktörer.

HLR utbildningen tar två timmar, HLR med hjärtstartare tar tre timmar och HLR med första hjälpen tar tre och en halv timme. I utbildningen får man lära sig det rätta sättet att larma, medvetandekontroll, andningskontroll, hur man placerar någon i stabilt sidoläge, hur man utför hjärt-lungräddning och mycket annat.

En del HLR utbildningar kan kräva förkunskaper och att man går en grundkurs innan, men det behövs inte med denna HLR utbildning. Den är anpassad för att rikta sig till alla målgrupper, och även personer utan förkunskaper.

Utbildningen innehåller både teori och praktik, men med fokus på praktiska moment. HLR gruppen kommer ut till arbetsplatsen, vilket gör att man slipper lägga tid på att resa till och från utbildningen, och enkelt kan lägga in utbildningen under arbetsdagen utan att de anställda behöver lämna arbetsplatsen. På så sätt blir det enkelt att genomföra utbildningen.

 

Lämna en kommentar