Marknadsföring i företag – så fungerar det!

Nästan alla företag behöver marknadsföring för att kunna nå ut till sina kunder – befintliga och nya. I denna artikel går vi igenom vad det innebär.

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring är en process för att fånga och utveckla potentiella och befintlig kunders intresse för företagets erbjudande, som kan vara en produkt eller tjänst.

Begreppet kommer från den italienska ekonomen Giancarlo Pallavicini 1959.

Varför behövs marknadsföring?

Marknadsföring är viktigt för att företag och organisationer ska kunna nå sina mål, genom att öka försäljningen, bygga upp varumärkeskännedom och främja kundlojalitet.

Det är något som i princip alla företag behöver i en eller annan form, oavsett om det är ett nystartat företag som drivs av en entreprenör eller ett storföretag.

Hur marknadsför man en produkt eller tjänst?

Marknadsföring omfattar en rad olika strategier och taktiker, exempelvis reklam, PR, marknadsundersökningar, sociala medier, e-postmarknadsföring med mera, som alla syftar till att locka till sig och behålla kunder.

Olika typer av marknadsföring

 1. Digital marknadsföring: Sker online, inklusive sociala medier, e-postmarknadsföring, sökmotoroptimering (SEO), betald sökning (SEM), affiliate marketing och displayannonsering. Kallas även onlinemarknadsföring.
 2. Content marketing / innehållsmarknadsföring: Marknadsföring genom att skapa och distribuera värdefullt innehåll, såsom blogginlägg, artiklar, videor, podcasts och annat material som kan locka potentiella kunder. Är i själva verket en del av digital marketing.
 3. Influencer-marknadsföring: Marknadsföring genom att samarbeta med influencers, dvs. personer med stor följarskara på sociala medier, för att främja produkter eller tjänster. Även detta kan räknas till digital marknasföring.
 4. Eventmarknadsföring: Marknadsföring genom att delta i, sponsra eller organisera evenemang, såsom konferenser, seminarier, mässor, kundträffar eller webbinarier.
 5. PR: Marketing som sker genom att bygga upp en positiv image av ett varumärke genom att skapa och sprida nyheter och information som kan generera publicitet och uppmärksamhet.
 6. Gerilla marketing: Kreativ marknadsföring med låg budget som använder ovanliga eller oväntade metoder för att nå ut till en målgrupp, såsom gatukonst, viral marknadsföring, eller kampanjer på oväntade platser.
 7. Direktmarknadsföring: Marknadsföring direkt till konsumenter genom e-post, post, sms eller andra former av direktkommunikation.
 8. Word-of-mouth: Marknadsföring genom att använda sig av positiva omdömen från kunder, vänner eller bekanta för att bygga upp en positiv image av varumärket och generera intresse från nya potentiella kunder. En av de mest trovärdiga formerna av reklam.

Vad är god marknadsföringssed?

God marknadsföringssed är en uppsättning principer och etiska riktlinjer som styr hur företag bör marknadsföra sina produkter eller tjänster. De grundläggande principerna är att marknadsföringen ska vara ärlig, korrekt, rättvis och inte vilseledande.

Några exempel på vad som utgör god marknadsföringssed är:

 1. Att inte använda vilseledande eller falsk information i marknadsföringen.
 2. Att inte utnyttja kundernas okunnighet eller bristande förmåga att fatta informerade beslut.
 3. Att inte använda aggressiv eller påträngande marknadsföringstekniker som kan ses som störande eller oetiska.
 4. Att respektera kundernas rättigheter till integritet och personuppgiftsskydd.
 5. Att ta ansvar för eventuella negativa konsekvenser av marknadsföringsaktiviteter, till exempel miljöpåverkan eller risker för kundens hälsa och säkerhet.

God marknadsföringssed varierar lite från land till land och är ofta reglerad genom olika lagar och branschkoder. I allmänhet handlar det dock om att respektera kundernas rättigheter och använda ärliga och etiska metoder för att marknadsföra produkter eller tjänster.

Lämna en kommentar