Ny typ av lån som kan hjälpa ditt företag till ny tillväxt

Precis som privatpersoners ekonomi, så kan även ett företags ekonomi börja dala eller att man i vissa perioder snabbt kan behöva ekonomisk hjälp. Under olika projekt kan det uppkomma situationer, då det kan hjälpa med en ekonomisk skjuts.

Brygglån har utvecklats för att agera som ett finansiellt stöd för de företag som i perioder kan behöva hjälp på vägen. Till exempel för att slutföra ett specifikt projekt, som senare genererar pengar eller för att hjälpa till att finansiera en reklamkampanj. Denna typ av lån finns som stöd och hjälp, för att företag ska överleva och kunna fortsätta framåt. 

De krav som finns för att ett företag ska kunna bli beviljad ett lån, är för att långivaren ska kunna vara mer försäkrad om att företaget kan återbetala lånet. Däremot kan det råda några skillnader gällande villkoren mellan de olika långivarna som erbjuder brygglån. Om ett företag ska bli beviljad lånet eller inte, beror ofta på om lånet ska utgöra hjälp för ett tillfälligt problem och vilken typ av problem det gäller.

Brygglån har mer generösa villkor än många andra företagslån, exempelvis en längre period då företagen inte behöver tänka på amorteringarna. Vilketdera gör att företagen har längre tid på sig att förbättra sin ekonomi innan de behöver börja betala tillbaka på sitt lån.

Allmänna villkor med brygglån

Precis som med de flesta lån på marknaden, så finns det olika villkor att tänka på. Beroende på företagets anledningar till ansöka om lån och vilken långivare man tar kontakt, kan det finnas några skillnader. Däremot är några gemensamma grundvillkor vanligen av liknande karaktär.

  • Vare sig ditt företag är registrerat som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma så ska det vara svenskregistrerat.
  • Problem med likviditeter har uppstått på grund av större omständigheter, som en pandemi.
  • Du kan visa att företaget har tidigare varit lönsamt och att det är ett tillfälligt problem som råder. Att företaget ansöker om lånet för att åter ta sig uppåt, vilket kan handla om en kampanj eller ett projekt som behöver finansiell hjälp för att kunna slutföras.

I vissa fall kan det krävas en form av borgen för företaget, vilket kan vara att en person går in som borgenär och denne blir då ansvarig för att betala lånet om företaget skulle få problem.

Man kan ansöka om brygglån hos flera aktörer, privata som statliga, och alla riktar sig främst till små och medelstora företag som kan visa upp hur stor skillnad lånet kan göra. Till exempel att visa upp siffror på hur det har sett ut tidigare och hur lånet kan leda till en tillväxt.

Lämna en kommentar