Omsättning – vad betyder det?

Vad är omsättning?

Omsättning är ett företags totala intäkter som från försäljning av varor och tjänster under en viss tidsperiod. Det inkluderar både kontant och fakturerad försäljning och sträcker sig vanligtvis över ett år, men kan även anges exempelvis för kvartal – eller valfri period.

Det är en av de grundläggande indikatorerna för ett företags ekonomiska aktivitet och hälsa. Om du sedan tar bort utgifterna från omsättningen får du fram företagets vinst.

Vad är nettoomsättning?

Nettoomsättning avser vanligtvis ett företags intäkter med avdrag för rabatter, moms och andra skatter. Det är den summa som återstår efter att ha subtraherat dessa från den totala omsättningen. Nettoomsättningen är en mer exakt bild av företagets faktiska intäkter från sin primära verksamhet och används ofta som en nyckelindikator för företagets prestanda.

Vad betyder omsättning för företag?

Omsättningen är en central indikator för ett företags tillväxt och ekonomiska styrka. Förändringar i omsättningen över tid kan indikera företagets framgång eller eventuella problem inom verksamheten. Att förstå och övervaka omsättningen är därför avgörande för företagsledare och ekonomiska beslutsfattare.

Det är också extra användbart mått för att analysera företag som ännu inte är vinstdrivande, vilket är nyttigt om du ska investera i små företag. Då kan exempelvis en analys av omsättningstillväxt och hur stabil omsättningen är från år till år vara intressant.

Redovisning av omsättning

För företag som är bokföringsskyldiga enligt svensk lag måste omsättningen redovisas i företagets redovisningsvaluta, vanligtvis svenska kronor. Det är nettoomsättningen man pratar om när det gäller omsättning i bokföring. Du får fram den genom att summera alla konton som har med försäljning av varor och tjänster att göra.

BAS-kontoplanen och omsättning

I BAS-kontoplanen, som används för att strukturera bokföringen, redovisas omsättningen i kontoklass 3. Dessa konton innefattar intäkter från olika källor och ger en detaljerad översikt över företagets intäkter.

Sammanfattning

Omsättning är inte bara en siffra utan en viktig indikator för ett företags prestanda och hälsa. Genom att förstå begreppet och dess olika aspekter kan företagare och företagsledare fatta bättre beslut för att främja tillväxt och lönsamhet i verksamheten.