Så ser dagens plaståtervinning ut

Idag används plast flitigt inom förpackningar och emballage. Det är även en av de mest överlägsna förpackningstyperna när det kommer till livsmedel och skälet till att så många dagligvaruprodukter paketeras i materialet. Däremot produceras fortfarande en stor del av dessa med fossila, icke-förnybara råvaror då återvinningen är på tok för liten för att kunna göras på större skala.

Idag är det många plastproducenter som arbetar flitigt med att tillföra återvunnen plast i sin produktion, men det blir svårt när alla involverade parter inte tar samma ansvar. Rent generellt är svenskar väldigt duktiga på att källsortera sina sopor, men tyvärr ligger just plastsorteringen i lä. En stor del av den plast som använts slängs i vanliga brännbara avfallet, och mycket av det man skulle kunnat återanvända går till spillo istället.

Sverige – en bra förebild men behöver stärka sin position

Även om Sverige är en förebild för andra länder, finns det fortfarande mycket att arbeta på. Det innebär alltså att även gemene man behöver ta ett större ansvar för sin egen plastförbrukning och sortera den efter de anvisningar som finns. På INP.se/ kan du få veta mer om alla de olika plastsorter som finns i omlopp i dagens samhälle, och hur de produceras och återvinns.

Liten del plast går till faktisk materialåtervinning

Enligt statistik från 2018 var det endast 46% av alla plastförpackningar som gick vidare till återvinning. Detta borträknat de PET-flaskor som pantats under året. Senare utredningar visar också att de plastförpackningar som gått vidare till materialåtervinning – för återanvändning hos plastproducenterna – endast ligger på ca 10–20%.

Det är alltså viktigt att plasten sorteras i större utsträckning och att det som kan gå till materialåtervinning faktiskt gör det. När mer plast kan återvinnas och återanvändas av plastproducenter bidrar det till mindre miljöpåverkan.

Cirkulär återvinning och ekonomi

Under förra året gav regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket att öka dagens materialåtervinning av plast. Målet är att Sverige inom en snar framtid ska kunna ställa om sig till cirkulär ekonomi, där det som skapas kan återvinnas och återanvändas. Tanken är alltså att man på detta sätt ska kunna minska den miljöpåverkan som idag finns från användandet av icke-förnyelsebara råvaror.

Site Zero

Ett steg i riktningen mot en cirkulär återvinning är att Svensk Plaståtervinning, tillsammans med hjälp av Naturvårdsverket, nu bygger världens största anläggning för plaståtervinning i Motala. Site Zero, som anläggningen heter, kommer att kunna återvinna upp till 12 olika plastsorter redan 2025. Plasten som återvinns kommer sedan kunna skickas ut till olika plastproducenter för vidare produktion.

Tack vare detta initiativ kommer Sverige kunna styrka sin position som världsledande inom sortering, då det i dagsläget inte finns någon liknande anläggning i världen. Med ny teknologi kommer det också gå att återvinna plastprodukter som är sammansatta med olika beståndsdelar – något som för tillfället inte är lika enkelt.

Fördelen med anläggningen är också att den plast som inte återvinns av olika skäl istället kan användas till energiutvinning. Dock gäller det att både industrier och privatpersoner blir bättre på att sortera de plastförpackningar som används och förbrukas. Ju större engagemang, desto större vinning för miljön och planeten.

Lämna en kommentar