Sveriges brist på sjuksköterskor

Likt resterande delar av världen så har COVID-19 satt en ny nivå av stress på sjukvården. Det kommer inte som en överraskning att Sveriges sjukvård var redan överbelastad innan pandemin. Många sjukhus i Sverige har varit underbemannade där sjuksköterskor har varit tvungen att jobba mycket övertid med väldigt lite vila. Som tur finns bemanning sjuksköterska men ibland är även deras hjälp inte tillräcklig. Åtminstone, inte efter corona pandemins framfart.

Pandemin har skapat ett konstant tryck på vården med ständigt nya patienter där bristen på sjukhussängar är värre än någonsin. Sjukvårdspersonalens normala arbetstimmar räcker helt enkelt inte till. Sjukvården kämpar med ett underbemannat schema. 

Många inom vården har fått uppoffra sina semesterdagar, arbeta övertid, missa värdefull familjetid och offra sin egna hälsa, för att kunna rädda våra liv. 

Det största problemet är att många sjuksköterskor inte får tillräckligt med återhämtning, i form av vila och sömn. Detta har lett till att många valde att säga upp sig på grund av utbrändhet. Med både fysisk och psykisk press på vården, har nu över 3600 sjuksköterskor i Stockholmsregionen sagt upp sig. Detta är alltså 900 personer mer än vad den vanliga siffran brukar visa. Tack vare, bemanningssjuksköterskor har många sjuksköterskor fått hjälp men trycket är fortfarande för stort.

Tittar man exempelvis på Danderyds sjukhus så har man sett att 34/50 sjuksköterskor sade upp sig under pandemin. Många sjuksköterskor har uppgett att anledningen till att de sade upp sig var inte för att de inte tyckte om sitt arbete, men snarare att det var enda lösningen för att få någon form av vila. Resultatet blev ett gapande tomrum av sjukvårdspersonal och dessvärre blev problemen större. 

En stor andel av den sjukvårdspersonal som sade upp sig i samband med corona pandemin hade viktig erfarenhet och kompetens. Den personalen gick dessvärre förlorad under delar av pandemin. Som tur hade vi en liten del kvar i vården, och relativt nya inom yrket började jobba mitt i pandemin, redo att visa att vi kan övervinna detta virus. 

Lyckligtvis, har Sveriges sjukvård nu börjat återhämta sig igen i samband med covid19 vaccinering. Sjukhusen har drastiskt saktat ner och man har sett att immunisering har drastiskt bromsat spridningen av viruset. 

Detta har varit en viktig läxa för Sverige som utsattes för en av de hårdaste tiderna i sjukvården. Vi måste vara bättre förberedda i framtiden så att vår kära sjukvård inte ska behöva köra på tomt bränsle. Vi vet aldrig när nästa pandemi kommer att inträffa, men en sak kan vi vara säkra på, är att vår sjukvård kommer att vara starkare än någonsin.

Lämna en kommentar